ความคิดเห็น

ไอศกรีมปราศจากนมอยู่ในอันดับที่แย่ที่สุดถึงดีที่สุด

เคยมีเพียงหนึ่งหรือสองตัวเลือกไอศกรีมที่ปราศจากนม แต่ไม่มีอีกต่อไป! มีให้เลือกมากมายและเราจัดอันดับจากแย่ที่สุดไปหาก่อน